Søndagsskole i løpet av gudstjenesten

 

09.07.2014

Vi har søndagsskole for 3 aldersgrupper.

Vi har søndagsskole nesten alle søndager i skoleåret – bortsett fra de gangene det er familiegudstjenester.

Minstegruppa -  for barn under skolealder, 2 til 5 år.

Mellomgruppa - for barn fra 1. til 4. klasse, 6 til 9 år.

Elevate - har samlinger i gymsalen på Mølladammen eller i ungdomskjelleren i kirka – er for barn fra 5. til 8.klasse, 10 til 13 år.

De to minste gruppene følger noe av opplegget ”Sprell Levende” som er utarbeidet av Søndagsskolen Norge. Hvert semester har 8 ulike tema som vi fordyper oss i. Vi bruker ulike former for formidling, flanellograf, tegneserieplansjer, lekefortelling, rollespill og av og til animasjon eller film. Søndagsskolen samler også inn penger til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. Etter formidlingsdelen er det lek eller en formingsaktivitet. De som ønsker det, går ned i kirken og deltar i nattverden. En fra gudstjenesten kommer opp å gir beskjed når nattverden starter. 

Elevate Sport og samlingene i ungdomskjelleren har undervisning som følger kirkeåret.
Når samlingen er i gymsalen har de åpningsord og lystenning i starten, halvveis i sportsaktiviteten har de en andakt og til slutt en avslutning. Samlingene i ungdomskjelleren inneholder en undervisningsbolk hvor man også diskuterer dagens tema, etterpå er det quiz før barna som ønsker det går til nattverd. Elevate er ikke hver søndag, følg med på semesterplanen, Facebook og SMS.

Ta kontakt med barnekoordinatoren for å få informasjon hver uke på SMS. Her informerer vi om hvilke grupper som har søndagsskole den kommende søndagen, samt litt om hvem som skal ha samlingen og hva den skal handle om. 

Kontaktperson for Søndagsskolen: Barnekoordinator Maja Tengnér - mt6@654@kirken.no