Bli speider i Lommedalen KFUK-KFUM!

 

01.06.2014

Speiderne møtes i Lommedalen kirke hver mandag kl 18.


Vi har et stort og godt speidermiljø i Lommedalen. Opplegget vokser med barnet gjennom de viktige ungdomsårene og gir opplevelser og læring for livet.

Lommedalen KFUK/KFUM-speidere holder til i Lommedalen kirke og har medlemmer fra Lommedalen og Bærums Verk området.
Tilbudet er for barn og unge i alderen fra 6 til 25 år. Guttene og jentene har felles aktiviteter og møter.

De yngste speiderne som går i 1. og 2. klasse kalles "Oppdagere", speidere som går i 3. og 4 klassse kalles "Stifinnere" mens de som går i 5. til 10. klasse kalles "Vandrere". Fra jul i 10. klasse kan speidere bli aspirant som "Rover".

Les mer på Lommedalen KFUK-KFUM-speideres egen hjemmeside!