ELEVATE, for 5.-8.klassinger

 

29.10.2015

ELEVATE er et tilbud fra Lommedalen menighet til barn i
dalen i alderen 5.-8. klasse. Tilbudet er tredelt: 

ELEVATE KJELLER:
Egen gudstjenestedel for barna i kirkekjelleren på søndag formiddag. De deltar fra kl 11 i første del av menighetens vanlige gudstjeneste
før de går ned til tilpasset undervisning og aktivitet i ungdomskjelleren.

ELEVATE SPORT:
Tilsvarende som over, men undervisning og aktivitet vil foregå i gymsalen på Mølladammen. Barna kommer tilbake til kirken og deltar på
kirkekaffen etter gudstjenesten.

ELEVATE CLUB:
For å videreutvikle et godt miljø blant elevate-barna og gjøre dem bedre kjent med hverandre og kirken vår, arrangerer vi ulike
type samlinger ca to lørdagskvelder i semesteret. 
Eksempler på aktiviteter: bowling-kveld, pysj-cup, filmkveld, akekveld, spillekveld, quizkveld.....
Vi tar gjerne i mot forslag fra barna selv!

Meld ditt "tweensbarn" på ved å sende mail til eliselangerod@gmail.com, i foreldregruppa.
Ved spørsmål, ring barnekoordinator Maja Tengnér: 982 67 806

ELEVATE Kjeller og ELEVATE Sport går gjennom hele semesteret.

Meld fra til barnekoordinator Maja Tengnér dersom du ønsker å stå på kontaktliste og få SMS fra kirken om alle ELEVATE-arrangementer: mt654@kirken.no.

Følg oss også på Lommedalen menighets side på Facebook eller
på www.lommedalen-menighet.no.
Del gjerne med andre som har barn i passende alder og kan
tenke seg å være med!
 

Hilsen foreldre og initiativtakere Elise Langerød, Dag-Håkon Eriksen og Kari-Ann Birkeland
og Barnekoordinator Maja Tengnér