Adventskonsert med sangkor

 

26.11.2018

Lys i mørkertiden 16 desember. 

Lommedalen sangkor inviterer til adventskonsert 16 desember kl 18.00 i Lommedalen kirke. Dirigent Ingeborg Aadland, pianist Sebastian Wemmerløv, Solist Johanna Bryn Dale. Vel møtt!