Velkommen inn til det hellige«Vel møtt til gudstjeneste, alle sammen!» Når klokkene har ringt søndag formiddag, er dette de første ordene vi får høre. Litt senere kommer oppfordringen: «La oss være stille for Gud!» Etter en kort stillhet lyder tre klokkeslag, musikken begynner, prosesjonen kommer inn – og gudstjenesten er i gang.
Da er de to viktigste tingene allerede sagt: Vi er der for å møte Gud – og hverandre. Og dette har den kristne kirken holdt på med hver eneste søndag i snart 2000 år: Møtes, lytte til Guds ord, synge til Guds ære, be, feire nattverd – og gå styrket inn i uka som ligger foran.

Gudstjenestene i Lommedalen er en god blanding av gamle tradisjoner og nye former. Barn, ungdom og voksne i alle aldre deltar med glede og engasjement. Gudstjenestegrupper deler på oppgaver sammen med prest og kirketjener. Musikken er variert, fra orgel til band. Kirkerommet er lyst, romslig og raust.

Sokneprest Knut Grønvik sier det slik i en salme han har skrevet til Lommedalen kirke:

    Her er Guds hus, her er det rom og raushet,
    her vides verden ut mot himmelen.
    Her kan vi juble, klage, stå i taushet
    og høre Herrers herre hviske: Venn,
    til dette rommet kan du alltid komme,
    jeg venter deg og kjenner deg igjen!


Les hele salmen Her er Guds hus!

Velkommen inn den åpne døren – inn til det hellige.
Og gå med Guds velsignelse – ut til dine medmennesker.

 

Gudstjenester

Hva med å lese en preken?

Det hender noen får lyst til å sjekke hva presten egentlig sa …    Les mer...

Gudstjenestegruppe – noe for deg?

Går du i kirken minst to søndager i semesteret? Da går du ofte nok til at du kan...   Les mer...

Søndagsskole i løpet av gudstjenesten

Vi har søndagsskole for 3 aldersgrupper.    Les mer...