Menighetsrådet

Steinar Sannes,leder 
Randi Langkaas, nestleder 
Per-Arne Watle, fellesrådsrepresentant
Solveig Torsteinsen, fellesrådsrepresentant vara
Bård Lillehaug, fast medlem
Ingvild Aas Grove, fast medlem
Kristin Bachmann, fast medlem
Jon Tysdahl, fast medlem
Tor Jensen, fast medlem
Kristin Ueland Nishimura, varamedlem
Jon Kristian Abel, varamedlem
Dag Karterud, varamedlem


Kontakt
Menig
hetsrådets leder: mail 
Telefon 915 64 881
Nestleder: mail 
Telefon: 971 70 039

Menighetsbladet

Kirkepost nr 2 2018
Kirkepost nr 2 2018
Les om oppussingen av kirken og mye mer. Les mer...
Kirkepost nr 1 2018
Kirkepost nr 1 2018
Kirke på Verket i sommer. Elevate Club. Ladies of Lommedalen. Og mye mer. Les mer...

Menighetene i Bærum

I denne lenken som åpnes i en ny fane, finner du en oversikt over alle menighetene i Bærum.

Gaver til menigheten

Vil du støtte virksomheten i Lommedalen kirke?

Frivillige bidrag gjør det mulig å drive et godt og variert menighetsarbeid. Sæ...   Les mer...

Kalender


Mer om kirken og menigheten

Et kirkebygg som vekker glede

Lommedalen og Bærums Verk måtte vente lenge på å få sin egen kirke.    Les mer...

En åpen dør – inn til det hellige, ut til mennesker

Les om menighetens motto!    Les mer...

Misjon og solidaritet

Barn og unge på Madagaskar, fattige i Manila, hjelpesendinger til Latvia. De...   Les mer...

Mål og strategi

En ny strategi for arbeidet i Lommedalen kirke er i ferd med å ta form.   ...   Les mer...

Menighetsbarnehagen

Flere ganger kåret til barnehagen med størst brukertilfredshet i Bærum!    Les mer...

Her er årsrapporten for 2016

Årsmøte søndag 23. april - rett etter kirkekaffen.    Les mer...

Hva mener folk i lokalmiljøet om det som skjer i denne kirken?

Les rapporten fra den store spørreundersøkelsen i september 2013.    Les mer...

Bispevisitas mai 2013

Biskopen kom, inspirerte oss og dro. Visitasen ble en fest!    Les mer...