Påmelding til Agentuka


Fyll ut feltene med informasjon om barnet. I feltene "mobil" og "e-post" er det den foresattes kontaktinfo vi trenger.
Fødselsdato:
Fornavn:
Mellomnavn:
Etternavn:
Adresse:
Adresse 2:
Postnr.:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
Vi ønsker å tilrettelegge for at alle skal ha en fin og trygg uke i kirka si. Det er lettest når vi vet om behov, allergier og andre utfordringer. Er det noe vi trenger å vite om ditt barn?


Hvilken skole går barnet på?

Jeg samtykker til at Lommedalen menighet kan bruke bilder / korte filmsnutter på nett og i Kirkepost