Frivillig i gudstjenesten


Bidra til det hellige

Gudstjenestene i Lommedalen er en god blanding av gamle tradisjoner og nye former. Barn, ungdom og voksne i alle aldre deltar med glede og engasjement. Gudstjenestegrupper deler på oppgaver sammen med prest og kirketjener. Musikken er variert, fra orgel til band. Bli med i ett viktig arbeid, med din talent!

AgrandoCalendar

Velg kalender