Vikarprest

Hilde Barsnes

67500500

97544049

Send epost

Sekretær

Therese Steinnes Christensen

67500500

40442184

Send epost

Diakon

Marianne Følling

67500500

98267805

Send epost

Sokneprest

Ellen Sæle Hansen

91592937

Send epost

Vikarprest

Øystein Holtskog

93235534

Send epost

Kapellan, i permisjon

Marie Skarrebo Jørgensen

67500500

95443988

Send epost

Menighetspedagog (trosopplæring), hovedverneombud

Ida Burud Nilsen

67500500

98267810

Send epost

Kirkeforvalter/Daglig leder

Vibeke Thunes Olsen

41510750

Send epost

Kantor

Håvard Ringsevjen

90195586

Send epost

Kirketjener

Liv Margrete Halvorsen Rustad

67500500

93690859

Send epost

Kateket

Geir André Tindevik

67500500

98267827

Send epost