Støtte kirken økonomisk


Frivillige bidrag gjør det mulig å drive et godt og variert menighetsarbeid. Særlig tilbudene til barn og ungdom finansierer vi for det meste selv – gjennom gaver fra folk i lokalmiljøet.

Jeg vil bli fast giver

Jeg er fast giver og vil endre beløp

Lommedalen kirke trenger flere faste givere!

I Lommedalen kirke gjør mange en stor frivillig innsats, og mange bidrar økonomisk. Tilbudene til barn og ungdom finansierer menigheten for det meste selv – gjennom gaver fra folk i lokalmiljøet. Faste gaveinntekter gjør det mulig for oss å arbeide langsiktig og planmessig.

En stor takk til alle dere som allerede er med i den faste givertjenesteneste! Samtidig ønsker og trenger vi flere. Virksomheten i Lommedalen kirke er i vekst, uten at offentlige bevilgninger øker tilsvarende. 

Vil du bli fast giver i menighetens givertjeneste? Klikk her!
Du kommer til et skjema der du velger hvor mye og hvor ofte du vil gi. Skjemaet tar deg videre til AvtaleGiro som du signerer med BankID. Og dermed er du i gang!

Er du allerede fast giver og vil justere beløpet? Klikk her!
Du kommer til et skjema der du velger ditt nye gavebeløp – og går videre til å signere AvtaleGiro med BankID.

Du kan få skattefradrag for gaven du gir! Se regler for skattefradrag her.

Vil du gi en enkeltgave?
Send det beløpet du ønsker til Lommedalen menighets bankkonto: 8380.08.68664. Merk overføringen «gave».
Du kan også få skattefradrag for enkeltgaver – over 500 kroner. Send i så fall epost – med navn og personnummer – til kirkeforvalter Vibeke Thunes Olsen.

Tilbake