Søndagsskole


Lommedalen kirke ønsker å gi noe fint til både barn og voksne på søndagene! Derfor inviterer vi barna til søndagsskole i tilknytning til gudstjenestene.

Søndagsskolen samles i løpet av gudstjenesten på søndager klokken 11. Første søndagsskole høsten 2024 blir 25.august. 

Vi bruker opplegget Sprell Levende fra Søndagsskolen Norge. Det inneholder ulike former for formidling - flanellograf, tegneserieplansjer, lekefortelling, rollespill, animasjon eller film. 

Etter formidlingsdelen er det lek eller en formingsaktivitet. Når nattverden starter, går søndagsskolen ned igjen i kirkerommet og deltar på resten av gudstjenesten. 

Vi har ikke søndagsskole hver søndag. Ønsker du å få en påminnelse på SMS noen dager i forkant av de aktuelle søndagene? Gi beskjed til menighetspedagog Ida

Vel møtt!

Tilbake