Søndagsskole


Lommedalen kirke ønsker å gi noe fint til både barn og voksne på søndagene. Derfor er det søndagsskole de aller fleste gudstjenestene.

Vi har søndagsskole for tre grupper. Søndagsskolen skjer i løpet av gudstjenesten, søndager fra klokken 11.

Minstegruppa -  for barn under skolealder, 2 til 5 år.

Mellomgruppa - for barn fra 1. til 4. klasse, 6 til 9 år.

Elevate - har samlinger i gymsalen på Mølladammen eller i ungdomskjelleren i kirka – er for barn fra 5. til 8.klasse, 10 til 13 år.

De to minste gruppene følger noe av opplegget ”Sprell Levende” som er utarbeidet av Søndagsskolen Norge. Hvert semester har 8 ulike tema som vi fordyper oss i. Vi bruker ulike former for formidling, flanellograf, tegneserieplansjer, lekefortelling, rollespill og av og til animasjon eller film. Søndagsskolen samler også inn penger til menighetens misjonsprosjekt på Madagaskar. Etter formidlingsdelen er det lek eller en formingsaktivitet. De som ønsker det, går ned i kirken og deltar i nattverden. 

Elevate Sport og samlingene i ungdomskjelleren har undervisning som følger kirkeåret. Når samlingen er i gymsalen har de åpningsord og lystenning i starten, halvveis i sportsaktiviteten har de en andakt og til slutt en avslutning. Samlingene i ungdomskjelleren inneholder en undervisningsbolk hvor man også diskuterer dagens tema, etterpå er det quiz før barna som ønsker det går til nattverd. Elevate er ikke hver søndag, følg med på semesterplanen, Facebook og SMS.

Du kan også få informasjonom søndagsskolen hver uke på SMS.

Kontaktperson: Barnekoordinator Karen Elise Teigum kt282@kirken.no

Tilbake