Lommedalen gravlund


Lommedalen gravlund er åpnet og vigslet!

Torsdag 7. november ble den nye gravlunden ved Lommedalen kirke høytidelig åpnet av ordfører Lisbeth Hammer Krog. Søndag 10. november ble den vigslet til kirkelig bruk - av prost Gunnar Næsheim - etter en gudstjeneste om dåp og håp. De første urnene er allerede satt ned.

Tilbake