Korsveien


En vandring i Lommedalen kirke.

14 stasjoner på Jesu lidelsesvei

Tidlig om morgenen ble Jesus dømt til døden.
Midt på dagen ble han korsfestet.
Utpå kvelden ble han gravlagt.

Det skjedde mye annet også denne dagen.
Jesus falt flere ganger. Han møtte sin mor og andre kvinner.
En mann ble tvunget til å bære korset sammen med ham.
Soldater hånte ham og naglet ham fast.

 

Det er blitt vanlig å peke på 14 stasjoner langs "korsveien". I noen kirker henger det alltid bilder langs veggen av det som hendre disse 14 stedene. I Lommedalen kirke kommer korsveibildene opp til påske.

Velkommen til å "gå korsveien" langs kirkeveggene våre.

Den finner du her.

Video av kapellan Marie som går korsvandringen inne i kirkerommet til musikk av kantor Ketil finner du her.

Video av bordet som blir dekket av skjærtorsdag finner du her.

                                                                           

Sieger Köder, tysk prest og kunstner, malte bildene.

Tekster fra Bønnebok for Den katolske kirke, redigert av Hilde Reinertsen Myhrer. 

Tilbake