Oppdaterte retningslinjer for Lommedalen kirke


 

Her kan du lese om hva som gjelder inntil videre. Oppdatert 17.juni 2021.

 

Bærum kommune opphevet 16. juni den lokale forskriften. Det betyr at flere kan delta på arrangementer i kirkene.

  • Det er tillatt med arrangementer for inntil 200 personer på faste, tilviste plasser og minst 1 meter avstand. Lettelsen omfatter gudstjenester, dåp, vielser, konfirmasjon, gravferder, konserter, m.m.
  • Plikten til å bruke munnbind er opphevet, men myndighetene anbefaler likevel bruk av munnbind i situasjoner der vi ikke kan overholde regelen om 1 meter.
  • Minnesamvær etter gravferd blir regnet som privat sammenkomst, og er begrenset til 20 innendørs og 30 utendørs.

Nasjonal covid-19 forskrift og kirkens generelle smittevernveileder ligger til grunn for smittevernet i kirken.

 

Syke personer skal ikke delta på kirkelige arrangementer
Du må ikke komme i kirken hvis:

  • Du har symtomer på luftveisinfeksjon
  • Du er i karantene
  • Du kan være smittet med korona

Kirkene i Bærum følger nasjonale retningslinjer for smittevern i kirker. Dette kan du lese mer om her

Oppdatert tirsdag 17.juni 2021

Tilbake