Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

Kristi himmelfartsdag

Gudstjeneste i Lommedalen kirke torsdag 26.mai kl 11. Ved sokneprest Elise Bjerkreim-Bentzen. Jan Einbu spiller. Takkoffer til Sandomstiftelsen. Kirkekaffe.

Gudstjeneste søndag 29.mai kl 12.00 på Haslumseter kapell. Ved prest Bjørn-Eirik Bjerkreim-Bentzen. Bli med og gå sammen med søndagsskolen fra Burudvann kl.10.30.

 Vel møtt! 

 

 

Tilbake