Søndagens gudstjeneste


Gudstjeneste og menighetsmøte om ny gudstjenesteordning på søndag

 

Søndag er det gudstjeneste kl 11.00 med nattverd. Tre barn bæres til dåpen, det blir søndagsskole for barna og kirkekaffe ute etter gudstjenesten. Lommedalskoret synger! Gudstjenesten ledes av kantor Ketil og kapellan Marie. Vel møtt!

Etter gudstjenesten på søndag er det et kort menighetsmøte for alle som ønsker om den nye gudstjenesteordningen, hvor den som vil kan si sine meninger før vi sender søknaden om ny ordning til biskopen. Vel møtt!

Les mer om menighetsmøtet i denne linken.

Tilbake