Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

Kirketårnet

 

Søndag 2. juni kl. 11
Temagudstjeneste v/ Ellen Sæle Hansen og Runa Taksdal. Nattverd. Kirkekaffe og aktiviteter etter gudstjenesten. Offer til menighetens tre misjonsprosjekter.

Søndag 9. juni kl. 11
Gudstjeneste v/ Marie Skarrebo Jørgensen og Runa Taksdal. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Institutt for sjelesorg, Modum bad.

Søndag 16. juni kl.11.00

Gudstjeneste v/Ellen Sæle Hansen og Thor Henning Isachsen. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Acta, Normisjons barne- og ungdomsarbeid. Ten Sin deltar og har konsert etter kirkekaffen.

Søndag 23. juni kl. 11.00

Fellesgudstjenetse v/Stein Bjarne Westnes og Runa Taksdal i Lommedalen kirke. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Offer menighetens arbeid. Det er en fellesgudstjeneste for Bryn og Lommedalen menighet.

Søndag 30. juni kl. 11.00

Fellesgudstjeneste for Bryn og Lommedalen i Bryn kirke kl. 11.00 


 

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake