Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

 

Søndag 4.desember k.11

Lys Våken-gudstjeneste  v/ Marie Skarrebo Jørgensen og Runa Taksdal. Offer til kirkens familievern. Nattverd. Kirkekaffe. 

Søndag 11.desember kl 12

Utegudstjeneste ved Stabburskapellet. V/ Marie Skarrebo Jørgensen og Bærums Verk Musikkorps. Kirkekaffe. 

 

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake