Søndagens gudstjeneste


Vel møtt til gudstjeneste!

 

Kirketårnet

Søndag 8. oktober kl. 11
Fellesgudstjeneste med Bryn menighet v/ Ellen Sæle Hansen og Håvard Ringsevjen. Dåp. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Mercy Ships

Søndag 15. oktober kl. 11
Gudstjeneste v/ Øystein Holtskog og vikarorganist. Korverket synger. Nattverd. Kirkekaffe. Søndagsskole. Offer til Søndagsskolen Norge

Søndag 22. oktober kl. 18 NB Merk tiden!
Kveldsgudstjeneste v/ Ellen Sæle Hansen og Håvard Ringsevjen. Comeback synger. Nattverd. Kveldsmat etter gudstjenesten

Søndag 29. oktober kl. 11
Gudstjeneste v/ Hilde Barsnes og Håvard Ringsevjen. TweenStars synger. Nattverd. Kirkekaffe. Offer til Norges KFUK-KFUM

Vel møtt til gudstjeneste!

Tilbake