Formiddagstreff


Du som er ledig på dagtid, uansett alder, er velkommen til formiddagstreff i Lommedalen kirke. Det er et månedlig treff med andakt, lunsj og en god prat i kirken.

Formiddagstreff er et treffpunkt på dagtid for alle som har lyst og anledning! Anne-Kari Kobbevik, menighetens eldrediakon, er ansvarlig for treffene, der mange samles og har det hyggelig i kirken. Det er ett formiddagstreff i måneden, alltid på en tirsdag kl. 11.

Formiddagstreff våren 2024: 

  • Tirsdag 16. april
  • Tirsdag 14. mai 
  • Tirsdag 11. juni

Formiddagstreffene begynner med en andakt og litt sang. Så spiser vi en god lunsj sammen.

Vaffeltreff
En tirsdag i måneden er det også vaffeltreff i kirken kl 12:

  • Tirsdag 30. april 
  • Tirsdag 28. mai
  • Tirsdag 25. juni

For mer informasjon, kontakt eldrediakon Anne-Kari Kobbevik. tlf. 976 03 500, eller diakon Marianne Følling, tlf. 982 67 805.

Velkommen!
 

Tilbake