Stem på nytt menighetsråd


I høst får Lommedalen menighet nytt menighetsråd. Bli med og stem. Her er kandidatene!

 

Du kan stemme i kirkevalget 9 september 9:00-21:00 i Mølladammen skole eller Lommedalen skole. Det er også mulig å avgi førhandsstemme i Lommedalen kirke, etter kirkekaffen; søndag 25. august kl. 12:30 - 15:00 eller søndag 01. september kl. 12:30 - 15:00, eller hos Bærum kirkelige fellesråd i Brambanigården i Sandvika. Se åpningstider. 

Disse kandidatene kan du stemme på til Lommedalen menighetsråd:


Steinar Sannes
F. 1956
Senior syestemprogramerer
Lommedalen
Erfaring: Medlem av menighetsrådet siden 2007, leder siden 2009. Har engasjert meg i de aktivitetene mine barn drev med: fotball, langrenn, skihopping. 
Satsningsområder for kirken: Barn og ungdom, dåpsarbeidet, trosopplæring, frivillighetsarbeid og hvordan
rekke ut til de som ikke kommer i kirken, og de vi ikke ser

Solveig Torsteinsen
F. 1966
Interiørarkitekt og designer hos Torsteinsen Design
Lommedalen
Satsningsområder for kirken: Kirke som kultur og mer kultur i kirken. Fokus på diakoni - nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet – både lokalt og globalt.

Ivar Ødegaard
F. 1964
Konsulent
Bærums Verk
Erfaring: Vært med i Lommedalen kirke fra kirken ble bygget. Aktiv på flere arenaer, Mannsforum, Barn/
Ungdomsarbeid, Julemesse og andre dugnadsaktiviteter mm.
Satsningsområder for kirken: Fortsette det viktige arbeidet som dalens viktige møteplass for alle generasjoner. Mangfold og tilbud og stort engasjement for frivillighet. Det skal være gøy og motiverende å videreutvikle den flotte menigheten på Bærums Verk/Lommedalen.

Kristin Ueland Nishimura
F. 1966
Sykepleier
Bærums Verk
Erfaring: medlem av Menighetsrådet siden 2015, sitter i Barneutvalget som MR representant. Har vært
og er engasjert i barnas aktiviteter som fotball, volleyball, badminton, barnekor og TenSing. Var med å starte Comeback, et kor med band for voksne i Lommedalen menighet.
Satsningsområder for kirken: Barn og ungdom, gudstjenestegrupper og frivillighetsarbeid.

Anette Tansø Dahl
F. 1974
Seniorkonsulent, Forsikring
Lommedalen
Erfaring: Erfaring fra frivillig arbeid med barne-/ungdomsarbeid i kirken. Flere år i Gudstjenestegruppe. I mange
år hatt verv i foreldreutvalg og som klassekontakt. 23 års arbeidserfaring fra forsikringsbransjen.
Satsningsområder for kirken: Gode tilbud til barn og unge. Inkluderende fellesskap.

Jon Hareide
F. 1971
Avdelingsleder i Telenor
Lommedalen
Erfaring: Leder på leirer i Laget (NKSS); musikkansvarlig på gudstjenester i Storsalen menighet; mer enn 15 års personalledelseserfaring fra yrkeslivet.
Satsningsområder for kirken: Gudstjenesten, og barne- og ungdomsarbeid.

Per-Einar Eriksen
F.1968
Arealforvalter i Opplysningsvesenets fond
Lommedalen
Erfaring: Medlem i diverse styrer gjennom jobb og innenfor frivillig arbeid. Erfaring med frivillig menighetsarbeid innenfor barne- og ungdomsarbeid.Tidligere stilling som menighetssekretær.
Satsningsområder for kirken: Jobbe for en aktiv, synlig og åpen kirke i lokalmiljøet, der alle skal føle seg velkommen og respektert. Legge til rette og motivere for økt satsning på barne- og ungdomsarbeid.
En inkluderende kirke for mennesker gjennom alle faser i livet. Skape forventning, engasjement og eierskap
gjennom frivillig arbeid.

Anita Kampeseter
F.1968
Pedagogisk leder, Bærumsmarka FUS barnehage.
Lommedalen
Erfaring: Som ung var jeg aktiv danser, og spilte fotball i 5 år. Har vært sekretær i Våler (i Østfold) kirkes barnekor i 6 år, og jobbet med barnekoret, organisert og deltatt på turer og konserter. Har jobbet som kokk i 10 år, 3 år på asylmottak. Har jobbet med barn i ca 20 år, har etterutdanning barn med særskilte behov.
Opptatt av barn og ernæring. Har sunget i forskjellige kirkekor i 15 år, siste 8 år i Lommedalen sangkor. Nå
Comeback. Liker å jobbe med barnekor.
Satsningsområder for kirken: Ønsker å engasjere meg i kirkens arbeid med barn og ungdom, ønsker å bidra til trosopplæring av mindre barn og å gjøre en innsats for konfirmanter.

Thor Bendiksen
F: 1966
Selvstendig næringsdrivende. Arbeider som konsulent innen HMS ledelse og risikostyring.
Lommedalen
Erfaring: Jeg er oppvokst på Karmøy i Rogaland og var aktiv i menighetens arbeid i oppveksten. Jeg har bodd i
Lommedalen siden år 2000. Er aktiv i Lommedalsspeiderne og bidrar som en av mange ledere. Har lang erfaring fra prosjektarbeid som jeg vil nyttiggjøre ved gjennomføring av menighetens aktiviteter og
prosjekter.
Satsningsområder for kirken: Jeg ønsker å bidra til at tro formidles på en god måte ved å tilby attraktive
aktiviteter for barn og unge. Samtidig ønsker jeg å bidra til å videreutvikle menighetens arbeid ved å øke ekstern
finansiering.

Birte Løken
F. 1949
Pensjonist
Lommedalen
Erfaring: Utdannet barnehagelærer/spesialpedagog. Tidligere flere år somsøndagsskolelærer,
ledet barnekor/barnegruppe. Lederteam for kvinneforum ca 10 år i Lommedalen. Er med å planlegge formiddagstreff 1 gang pr mnd. Er medlem i menighetsbarnehagens styre.
Satsningsområder for kirken: Videre deltagelse i formiddagstreff. Få barn og ungdom til å se at de er en
viktig del av menighetens liv gjennom gode aktiviteter tilpasset alder.

Roger Birkeland
F. 1964
Supply Chain Sustainability Manager i Telenor.
Lommedalen
Erfaring: Jobber innen bærekraft/miljø-området, med spesielt fokus på forretningsetikk ift. Telenors leverandører. Har vært ettåring i KFUK/KFUM, har tidligere vært aktiv og hatt ulike verv i Kristen
Idrettskontakt (KRIK) innen friluftsliv/sport. Har deltatt i menigheten siden 2001, og bidratt spesielt innen
arbeid med søndagsskole/sport/aktiviteter, har laget orienteringskart over kirke/skole til bruk for søndagsskole og speidere m.fl. Er engasjert innen orienteringsporten og har verv innen lokal O-klubb og bedriftsidrett. Følger opp egne ungdommer (3 stk. i alderen 13-17 år) innen deres aktiviteter vinter og sommer, og spesielt innen fotball.
Satsningsområder for kirken: Barn og ungdom, frivillighetsarbeid.

Trond Schjander-Opsahl
F. 1975
Lommedalen
Erfaring: Aktiv leder i ungdomsarbeidet i Bryn menighet i perioden 1990-2010. Medlem i menighetsrådet i Bryn
menighet 2005-2009 (mulig jeg husker feil årstall). Engasjert i ulike aktiviteter som barna driver med som
korps, fotball og langrenn. Vært både musiker, leder for band og dirigent i Crescendo Ten Sing på 1990-tallet.
Satsningsområder for kirken: Barn og ungdom.

 

 

Tilbake