Kirkevalget 2023 - resultater


De endelige resultatene fra årets kirkevalg foreligger nå, også for Lommedalen sokn. 

Resultatet for Lommedalen sokn finner du her (klikk på lenken):
Kandidatlister - Kirkevalget - Den norske kirke (kirken.no)

Valgresultatet er publisert med forbehold om godkjenning i valgstyret/valgrådet. Endelig godkjent valgresultat vil foreligge senest 22. september 2023.

Tilbake