Misjon og solidaritet


Barn og unge på Madagaskar, fattige i Manila og ofre for blasfemiloven i Pakistan. Dette er de tre misjons- og solidaritetsprosjektene som Lommedalen menighet støtter spesielt.

 

 

 

Madagaskar
På «solskinnsøya» som er et av verdens fattigste land, har Lommedalen menighet et samarbeid med NMS (Det Norske Misjonsselskap), og støtter prosjektet «Trygg framtid for barn og unge».
Les mer her.
Lommedalen har lang tradisjon for å støtte Misjonsselskapets virksomhet, helt siden Lommedalen Kvindeforening ble startet i 1888.
Da Lommedalen kirke var ny, i 1995, overtok menigheten samarbeidet med NMS, mens kvinneforeningen fortsatte støtten til Sjømannskirken.
Vil du gi en gave? Send til 8220 02 85057 - merket: Misjonsprosjekt - Lommedalen menighet.
Kontaktperson hos oss: Ellen Nesje, telefon 975 69 082, eller send e-post.


 

 

Manila
Bukas Palad ("åpen hånd") er et fellesskap og sosialt senter, drevet av og blant og for fattige i slummen i Manila.
Stiftelsen Bukas Palads venner i Norge støtter virksomheten og organiserer norske faddere. Stiftelsen er startet og drives av folk som er aktive i Lommedalen kirke.
Les mer her.
Vil du gi en gave? Bruk konto nr 1627 18 15151
Kontaktperson: Kai-Rune Myhrer, telefon 482 04 204, eller send epost.

 

Pakistan
Stefanusalliansens slagord er "Sammen for de forfulgte" og de jobber for forfulgtes rettigheter i hele verden. Vårt prosjekt er arbeidet Stefanusalliansen har for ofre for blasfemiloven i Pakistan. Pakistan er et land hvor jenter blir tvangskonvertert til islam og giftet bort, og det er ikke lett å være kristen i dette landet. Mange blir forfulgt for sin tro, og har ikke mulighet til å utøve sin tro slik de ønsker.

Stefanusalliansens partner i Pakistan er Human Friends Organization. Les mer om prosjektet vårt i Pakistan på denne linken. 

Vil du gi en gave? Bruk konto nr 3000 14 57922, eller VIPPS 19013. Merk med misjonsprosjektets navn.

Det tas opp kollekt til hvert av de tre prosjektene på tre søndagsgudstjenester i året.
Hvert av dem får også en firedel av overskuddet fra julemessa. Den siste firedelen går til barne- og ungdomsarbeidet i menigheten.


I tillegg til disse prosjektene tar Lommedalen menighet jevnlig opp kollekt til en rekke organisasjoner innen nødhjelp, misjon og solidaritet: Kirkens Nødhjelp, Acta - Barn og unge i Normisjon, Misjonsalliansen og flere andre.

 

 

 

 

Tilbake